• Tất cả
 • Tai Mũi Họng
 • phụ khoa
 • nam khoa
 • nội khoa
 • khoa da liễu
 • khoa xương khớp
 • bệnh xã hội
 • trĩ
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
 • câu hỏi ẩn danh 2017-04-17 16:32:38

3 Con tôi bị viêm mũi họng khoảng 1 năm nay.

1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời

10 Trong khoang mũi bị xước da rồi

1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời

Hôm nay, bạn gặp phải vấn đề gì?

Đặt câu hỏi ngay

Các vấn đề nóng »

Hoạt động của người dùng »

 1. Bác sĩ Hà 22930Kinh nghiệm
 2. BS Thin 18835Kinh nghiệm
 3. Bác sĩ hải 17380Kinh nghiệm
 4. BS Ngấn 13690Kinh nghiệm
 5. BS.Hai 6580Kinh nghiệm
 6. Hoa Kim 2635Kinh nghiệm
 7. Hà Đỗ 2775Kinh nghiệm
 8. Nhung Lê 3900Kinh nghiệm
 9. Vũ Nghĩa Hưng 3950Kinh nghiệm
 10. I am Superman 2355Kinh nghiệm
 11. Lã Linh 2505Kinh nghiệm
 12. Lương Thủy 2835Kinh nghiệm
 13. Kim Hoa 2655Kinh nghiệm
 14. Ngọc Diệp 2655Kinh nghiệm
 15. Thủy Lương 2690Kinh nghiệm
 16. Linh Lã 2790Kinh nghiệm