• Tất cả
  • Tai Mũi Họng
  • phụ khoa
  • nam khoa
  • nội khoa
  • khoa da liễu
  • khoa xương khớp
  • bệnh xã hội
  • trĩ
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
  • câu hỏi ẩn danh 2017-04-17 16:32:38

3 Con tôi bị viêm mũi họng khoảng 1 năm nay.

1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời

10 Trong khoang mũi bị xước da rồi

1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời
1 Trả lời